heb.centernyc.com
אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי יותר משישראל שמרו את השבת שמרה השבת אותם
אחד העם (אשר צבי גינצבורג – הוגה דעות, מראשי 'חובבי ציון') "רואים אנו אנשי שם, חוקרים חופשים, הרחוקים מאמונה, המודים בפה מלא, שהם עצמם שאינם שומרים לא את השבת ולא שאר חוקי הדת, יוצאים, בכל זאת, להגן על השבת בתור אינסטיטוציה היסטורית של כלל האומה ובלי כל צל של צביעות. וכי יש לך ראיה גדולה …