heavenous.wordpress.com
Melangkah Pasti Di Tengah Ketidakpastian
Kejadian 12:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: “Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Kejadian 12:7-8 Ketika itu …