heavenous.wordpress.com
Mujizat Tulang Rusuk
Kejadian 2:18-25 TUHAN Allah berfirman [marriage is God’s initiative, no God’s word first means nothing happens]: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi…