heavenous.wordpress.com
2018: Tahun Permulaan Yang Baru
Mengawali tahun ini kita harus membaca Mazmur 91. Amos 3:7 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. Sesuai kalender Ibrani, kita …