heavenous.wordpress.com
Tuntunan Seorang Bapa Kepada Anak-Nya
Shalom! Setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti membawa perubahan dalam hidup kita. Tahun Ayin Hey 5775 (24 September 2014 – 13 September 2015) menggambarkan bagaimana seorang hamba memandang kepada t…