heavenous.wordpress.com
Menjadi Umat Yang Layak Bagi Tuhan
2 Timotius 2:20-21 “Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah; yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk…