heavenous.wordpress.com
Let’s Celebrate The Problem!
Kejadian 1:28 berkata “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan…