heavenous.wordpress.com
Kepahitan
Kepahitan adalah rasa yang tidak menyenangkan hati, menyusahkan hati dan menyedihkan. Akar pahit timbul dari… 1) Kesedihan, amarah dan pertikaian yang terus-menerus (2 Samuel 2:26) 2) Dendam,…