heavenous.wordpress.com
Hidup Dalam Kasih Karunia Tuhan
Lukas 15:19 “aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya…