heavenous.wordpress.com
Menjadi Seperti Kristus
Shalom! Bapa di Surga menghendaki agar kita sebagai anak-anak-Nya “mirip” seperti Dia. Roma 8:29-30 berkata “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula u…