heavenous.wordpress.com
Penyembah Yang Sejati
Shalom! Panggilan kekristenan yang tertinggi adalah menjadi seorang penyembah yang sejati. Penyembahan adalah sikap hati yang tunduk kepada Tuhan dalam segala keadaan dan pada segala ke…