heavenous.wordpress.com
Bangunlah Tempat Kudus Tuhan!
2 Tawarikh 32:27-30 “Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-peri…