heavenous.wordpress.com
Peningkatan Kehidupan Di Tahun Yang baru
1 Korintus 13:11-13 “Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku m…