heathhurwitz.com
She found a sunny spot to rest. #pitbullsofinstagram #pitbull
from Instagram: