heartquestionsandanswers.wordpress.com
Bạn có biết cử chỉ này trên ảnh của Chúa Kitô có nghĩa là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese
HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY Bạn có biết cử chỉ này trên ảnh của Chúa Kitô có nghĩa là gì? Những bức ảnh Chúa Kitô hoặc các Thánh được vẽ theo lối ảnh thánh cổ thế này được gọi là icon, ngày n…