heapow.uzaydanhaberler.com
Fırtınalı Sınır - Haftanın Yüksek Enerji Astrofizik Görseli
Devasa galaksi kümeleri, Evren’in büyük ölçekli yapısının temel yapıtaşları, Evren’in “atomları”dır. Galaksi kümeleri, birbirlerine karanlık maddenin kütle çekim tutkalıyla bağlı, yüzlerce ya da binlerce galaksiden oluşan gruplardır. Galaksi kümeleri, yakındaki galaksileri ve komşu kümeleri yutarak büyür ve değişirler. Galaksi kümelerinin nasıl evrimleştikleri ve değiştiklerinin anlaşılması, bir bütün olarak Evren’in evriminin anlaşılması açısından esastır. Astronomlar, galaksi …