healergems.com
האמת על אבני חן ומזלות
המנהג שמשייך אבני חן מסוימות לכל אחד מ12 המזלות הוא בהחלט עתיק יומין. את מקורו אפשר למצוא בחושן התנכ"י אשר הכיל 12 אבנים כמספר השבטים, ועם התפתחות 12 המזלות בתקופת גלות בבל נמתחה הקבלה בין השב…