hayatevi.org
EYÜP’TE RÜYA KARİYE’DE UYKU
Altı ile on iki yaşındaki iki oğlan çocuğuna. Ve babama. Yaşasaydı bedeni 80 yaşında olacaktı. Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm Mürg-i dilimi âteş-i hicrâne düşürdüm Gül şevkine bîtâ…