hayatevi.org
ÇAVDARHİSAR’DA YATIP AİZANOİ’DA UYANMAK
En kısa yolu tercih ederiz, neden? Aslolan güzergâh değil, varılacak yerdir çoğu zaman. Oysa az seçilen ve genelde daha uzun yollar, sürprizin sürüsünü barındırır. Ankara’dan Çanakkale’ye daha uzun…