havelle.no
I Ålesund, du tror vel på…
"I Ålesund du tror vel på, at der er alle biler blå, og ålene har kåpe på, og svømmer bare når de må?" Dette diktet/sangen er det jeg først og fremst assosierer med Ålesund. Jeg husker ikke helt hvor jeg har det fra, men jeg tror det stammer fra 1. klasse på barneskolen, da vi s