hattatlarsofasi.com
Zâhide Selma Hanım
Sadrazâm Alî Paşa’nın küçük kızı olan Zâhide Selma Hanım H. 1274/M. 1857 senesinde babasının Bebek’teki yalısında dünyaya gelmiştir. Husûsî mu’allimlerden fevkalade bir tahsîl görmüş olduğu gibi, y…