hattatlarsofasi.com
Yek-çeşm Süleyman Efendi
İstanbullu olan Yek-çeşm Süleyman Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Lâkabından da anlaşılacağı üzere bir gözü kör idi. Medrese tahsîli esnâsında Tophânevî Mahmud Efendi’den hat…