hattatlarsofasi.com
Veliyyüddîn Efendi
Şeyhü’l-islamlık makamına erişmiş nadir hattatlardan biri olan Veliyyüddîn Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında, 64. Orta ihtiyarlarından Solakbaşı Hacı Mustafa Ağa’nın oğlu olarak Silivrikapı’da Yayl…