hattatlarsofasi.com
Seyyid Mehmed Emîn Efendi
Bursa’nın önde gelen ta’lik-nüvislerinden Seyyid Mustafa Âsım Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelen Seyyid Mehmed Emîn Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlar zümresine ilhâk eylediği g…