hattatlarsofasi.com
Seyyid Mehmed Bâhir Efendi
H. 1205/M. 1790 senesinde doğduğu bilinen Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız son derece mahdûddur. Nesebi, evâ’il-i hâli ve eğitimine dâ’ir hiçbir bilgiye ulaşılamam…