hattatlarsofasi.com
Şeyh Mehmed Şehâbeddîn Efendi
Hırka-i Şerîf şeyhi Ahmed Nûrî Efendi’nin oğlu olarak, İstanbul’da mezkûr tekkede doğmuş olan Şeyh Mehmed Şehâbeddîn Efendi’nin tahsîli hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktaysa da, Mehmed Es’ad …