hattatlarsofasi.com
Sâmî Efendi
Türk hat sanatının Osmanlı Dönemi’ndeki son büyük temsilcisi olan Sâmî Efendi, hatt-ı ta’liki mevâlîden Kıbrısîzâde İsmâ‘il Hakkî Efendi’den meşketmiştir. Türk ta’lik hattının önde gelen isimlerind…