hattatlarsofasi.com
Samânîzâde Hüseyin Efendi
İstanbul’da doğmuş olan Samânîzâde Hüseyin Efendi genç yaşta hıfzını ikmâl eylediği gibi ta’lik dersleri almıştır. Küçük yaşında intisâb ettiği Halvetî Târikatı’nda çile çıkarmış, ayrıc…