hattatlarsofasi.com
Parsazâde Abdullah Efendi
Devriye mevâlîsinden iken H. 1091/M. 1680 senesinde vefât eden Parsa Mehmed Sâbir Efendi’nin oğlu, zamanın meşhur ta’lik-nüvislerinden Parsazâde Abdülbâkî Efendi’nin kardeşidir. Babasının kadı olar…