hattatlarsofasi.com
Mustafa bin İbrahim el-Burusevî
Murâdiye Cami imâmı İbrahim Efendi’nin oğlu olarak orada doğmuş olan Mustafa bin İbrahim el-Burusevî, sıbyân mektebi sıralarında aklâm-ı sitte meşkettikten sonra Seyyid Mustafa Âsım Efendi’den de h…