hattatlarsofasi.com
Mehmed Elif Efendi
Târikat-ı Sa’diyye’den Sütlüce’deki Hasırîzâde Dergâhı şeyhi, hattâtînden Ahmed Muhtâr Efendi’nin Tiryâkîzâde Hasan Paşa’nın kızı Fatma Bi‘âse Hanım’dan doğma oğlu olan Mehmed Elîf Efendi, H. 1266/…