hattatlarsofasi.com
Lûtfullah Efendi
Şeyhü’l-islâm-ı esbâk İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Lûtfullah Efendi babasının dâ’iresinde fevkalade bir tahsîl ve terbiye gördü. Bu esnâda Durmuşzâde Ahmed Efendi’den ta…