hattatlarsofasi.com
Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi
Tersâne Emîni Hacı Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1200/M. 1785 senesinde İstanbul’da doğmuş olan Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi, medrese eğitimini ikmâl eyledikten sonra H. 1220/M. 1805 senesinde tar…