hattatlarsofasi.com
Kastamonî Mehmed Alî Efendi
H. 1285/M. 1868 senesinde Kastamonu’da doğmuş olan Mehmed Alî Efendi, âsârına memleketine nisbetle ketebe düştüğünden, hattâtîn meyânında “Kastamonî” künyesiyle iştihâr eylemiştir. İbtidâ’î tahsîli…