hattatlarsofasi.com
Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi
Son devir Osmanlı hat san‘atının ta’lik bâbındaki en meşhur isimlerinden biri olan Hasan Hüsnî Efendi, Karinâbâd’daki Hüseyin Çelebi Medresesi’nin müderrisi Abdülvehhâb Efendi’nin oğlu olup H. 1256…