hattatlarsofasi.com
İsâzâde Mîr Abdurrahmân Efendi
İstanbul Kadılığı’ndan ma’zûl iken H. 1094/M. 1683 senesinde vefât eden Mostarî İsâ Efendi’nin, Şeyhü’l-islâm Kara Çelebizâde Abdülazîz Efendi’nin kızından olan oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan …