hattatlarsofasi.com
Fâtımâ Zehra Hanım
Hırka-i Şerîf şeyhi Mehmed Şehâbeddîn Efendi’nin torunu olan Fâtımâ Zehra Hanım, mezkûr dergâhta doğmuştur. Dergâhın müdâvimlerinden fevkalade iyi bir tahsîl gördüğü gibi, Mehmed Es’ad Yesârî’nin ş…