hattatlarsofasi.com
Çarşambalı Ârif Bey
Osmanlı hat sanatı içindeki asıl mahâreti nesih, sülüs ve celîde olduğundan hâl tercemesi aklâm-ı sitte hattatları meyânında verilen Çarşambalı Ârif Bey’in, hatt-ı ta’likte de mahâreti meşhur…