hattatlarsofasi.com
Bosnevî Ahmed Efendi
Bosna’da doğduğu ve ilk eğitimini de orada tamamladığı için “Bosnevî” lâkabıyla tanınan Ahmed Efendi, medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da Seyhü’l-islâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi…