hattatlarsofasi.com
Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi
“Acem kılıcı” nâmı ile yâd olunan Mustafa Seyfî Efendi’nin hafîdi ve şıkk-ı evvel defterdârlarından Mehmed Behçet Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi, ba…