hattatlarsofasi.com
Arapzâde Mehmed Sa’dullah Efendi
Şeyhü’l-islâm Arapzâde Mehmed Ârif Efendi’nin büyük oğlu olan Mehmed Sa’dullah Efendi, H. 12 Şa’bân 1180/M. 13 Ocak 1767 tarihinde doğdu. Babasının da’iresinde iyi eğitim gördüğü gibi, Hoca N…