hattatlarsofasi.com
Abdülvâhid Meşhedî
İran’ın Meşhed şehrinden olduğundan “Abdülvâhid Meşhedî” künyesiyle ma’rûftur. İyi bir tahsîl görmüş, ayrıca Alî Meşhedî’den ta’lik dersleri almıştır. Ancak memleketinin Tîmûrlular tarafından işgâl…