hattatlarsofasi.com
Abdullah Hâşim Bey
Hazîne-i Nebevî veznedârı Alî Rızâ Efendi’nin oğlu olarak Ta’if’te doğan Abdullah Hâşim Bey tahsîlini Medîne-i Münevvere’de tamamlamış, H. 1297/M. 1880’den sonra da mahâllî idârelerde kâtib olarak …