hattatlarsofasi.com
Abdülkadir Nesîb Efendi
Bursa müderris ve hattatlarından olan Abdülkadir Nesîb Efendi’nin silsile-i nesebi ve eğitimi hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Bursa’daki muhtelif medreselerde sen…