hattatlarsofasi.com
Abbâs Vesîm Efendi
Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Abbâs Vesîm Efendi fevkalade bir tahsîl görmüş, bu esnâda Derviş Sâdık Efendi ve Derviş Şâhid’den hususî sûrette edebiyât dersleri alarak Örfî-i…