hattatlarsofasi.com
Yorgânîzâde Hâfız Ahmed Efendi
Yorgancı esnâfından Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşta hıfzını ikmâl eylediği gibi, İbrahim Hanîf Efendi’den de aklâm-ı sitte meşketmiştir. Medrese tahsîlini tamamladı…