hattatlarsofasi.com
Trabzonî Abdullah Vehbî Efendi
H. 1258/M. 1842 senesinde Trabzon’da doğdu. Küçük yaşda hıfzını ikmâl ile beldesinin nâmlı hâfızları arasına girdiği gibi, Trabzon’un ma’rûf hattatlarından da aklâm-ı sitteyi meşketti. Eğitimini te…