hattatlarsofasi.com
Tozkoparanzâde Mehmed Efendi
Meşhur kemânkeşândan Tozkoparan Ahmed Ağa’nın neslinden olarak İstanbul’da doğmuş olan Tozkoparanzâde Mehmed Efendi, hüsn-i hattı Ramazân bin İsmâ’il’den meşkederek icâzet almış, hocasının se…