hattatlarsofasi.com
Taşköprülüzâde Ahmed Şevkî Efendi
Kastamonu’ya Taşköprü’den hicret eden bir zâtın oğlu olduğundan “Taşköprülüzâde Ahmed Şevkî Efendi” ismiyle ma’rûftur. Tahsîli ve aklâm-ı sitteyi kimden meşkettiği hakkında bir bilgi yoktur. Kastam…