hattatlarsofasi.com
Suyolcuzâde Mustafa Efendi
Osmanlı hat san‘atının mümtâz smâlarından biri olan Suyolcuzâde Mustafa Efendi’nin mufassâl terceme-i hâline aklâm-ı sitte hattatları meyânında yer vermiş idik. Ancak Şeyh Hamdullah vâdisinde…